Meny

Dela sidan på sociala medier

Första trygghetsronden utförd

Nu finns protokollet från första trygghetsronden att läsa här på Lysekils kommuns webbplats.

Under 2017 arbetar Lysekils kommun och Polisen intensivt med att fullgöra de medborgarlöften som beslutades innan årets början.

Ett av dessa medborgarlöften är att Lysekils kommun och Polisen under 2017 ska genomföra trygghetsronder på de platser som identifierades som otrygga platser i den trygghetsundersökning som genomfördes under 2016.

Förta ronden utförd

Den första trygghetsronden är nu genomförd och protokollet finns att läsa på kommunens webbplats, se längst ner på denna sidan.

Vissa åtgärdsförslag är mer enkla och några andra är mer omfattande och nu kommer de att hanteras av de olika aktörer som är berörda, som exempelvis en privat fastighetsägare eller Lysekils kommun.

Medverkande

Gruppen som genomförde den första trygghetsronden bestod av fyra engagerade kommuninvånare, tre fastighetsförvaltare från de två fastighetsbolagen Willhem och Bohus Fastighet, kommunpolis, säkerhetssamordnare, planarkitekt samt entreprenadchef vid LEVA.

BRÅ i Lysekil kommer under 2017 att följa upp hur åtgärdsförslagen hanteras.

Stort tack till er som medverkade vid trygghetsronden!

Planering pågår nu för nästa trygghetsrond.