Meny

Dela sidan på sociala medier

Råd för framtidens brottsförebyggande arbete

Foto på konferensdeltagare.

Integrationssamordnare Sanna Lannesjö, kommunpolis Henric Rörberg, generaldirektör Erik Wennerström, folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson och säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft.

Lysekils kommun har deltagit i Brottsförebyggande rådets nationella konferens – Råd för framtiden.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anordnade för 17:e gången en nationell konferens i brottsförebyggande arbete. Denna gång genomfördes konferensen i samarbete med Malmö Stad.

Syftet är att ge polis, kommun och andra aktörer verktyg och inspiration att arbeta
mer kunskapsbaserat, både för att stärka samverkan och för att göra det brottsförebyggande arbetet mer effektivt.

Regeringen satsar på brottsförebyggande arbete och under konferensen fick deltagarna
information om satsningen. Justitie- och migrationsminister, Morgan Johansson, presenterade det nya nationella brottsförebyggande programmet.

Bra samarbete mellan Lysekils kommun och Polisen

Från Lysekils kommun deltog den tjänstemän som ansvarar för det brottsförebyggande
arbetet i kommunen. Gruppen består av folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson,
integrationssamordnare Sanna Lannesjö och säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft.

Kommunpolis Henric Rörberg fanns också på plats och upplever att Lysekils kommun utvecklat
det brottsförebyggande arbetet.

- Lysekil fungerar idag som ett lokomotiv för det brottsförebyggande arbetet och det känns positivt att vi har fått till en bra samverkan mellan polis och kommun, säger Henric.

Säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft upplever också att samarbetet fungerar bra och leder till konkreta åtgärder som exempelvis trygghetsronder.

- Trygghetsronder är ett sätt för oss från kommunen att samordnat med andra aktörer
utveckla den fysiska miljön. Det var också roligt att upptäcka att det nya nationella programmet förordar ett arbetssätt som vi redan påbörjat i Lysekils kommun, säger
Joakim.

Fakta om Råd för framtiden

Fokus för årets upplaga av Råd för framtiden var situationell prevention.
Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

Fakta om Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Myndigheten BRÅ verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det
görs genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.

Brottförebyggande rådets generaldirektör, Erik Wennerström, talade under konferensen om vikten av förebyggande arbete. Han lyfte även fram samverkan mellan kommunen, polisen, civilsamhället och näringslivet som viktiga framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet.