Meny

Dela sidan på sociala medier

KIPA-utbildning på Campus Väst

Psykolog Nanette Landberg föreläste som en del i arbetet med ”Kompetenshöjande insatser till personal i asylboenden”, KIPA.

Foto på föreläsare och publik.

Psykolog Nanette Landberg föreläste på Campus Väst.

Under onsdagseftermiddagen den 8 mars gavs personal inom socialtjänst, skola och samverkande vårdaktörer möjlighet att ta del av ”Kompetenshöjande insatser till personal i asylboenden”, KIPA.

Ämnen för dagen var migrations- och asylprocessen, psykiatrisk sjukdom, tillgänglig hjälp för asylsökande som mår dåligt, arbetsmiljö samt åtgärder för att främja psykisk hälsa hos de som bor på HVB-hem och i asylboenden.

På uppdrag av Västra Götalandsregionen

Ett sextiotal personer var samlade i Campus Väst aula för att lyssna till föredrag av Nanette Landberg, som är leg. psykolog, leg. terapeut samt grupp- och organisationspsykolog. Nanette arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och föreläsningen är en del i arbetet med flykting- och asylproblematik med sikte på psykisk hälsa.

Fakta KIPA

Som ett led i regeringens beslut i december 2015 om tillfälligt stöd till landsting och kommuner för att hantera flyktingsituationen har Västra Götalandsregionen (VGR) beslutat att satsa på kompetenshöjande insatser för personal på asyl- och anläggningsboende (även HVB).

Utbildningen är relevant även för annan personal som arbetar med målgruppen elevhälsa, vård, skolpersonal med flera. Syftet är att genom utbildning och konsultation till personal medverka till att bibehålla eller förbättra den psykiska hälsan bland asylsökande.

Frågor

Välkommen att kontakta integrationssamordnare Sanna Lannesjö, sanna.lannesjo@lysekil.se vid frågor om KIPA-utbildningen.