Meny

Dela sidan på sociala medier

Välkommen till Sverige!

En informationsfilm om lagar, regler, rättigheter och skyldigheter för alla som bor i Sverige.

Kunskapen om lagar och regler är viktig för en fungerande integration och för att människor ska kunna skaffa sig ett bättre liv i Sverige. Filmen tar upp en del av de lagar som man behöver känna till och ger också information om allemansrätten.

Grund för fortsatt dialog

Filmen gör inget anspråk på att vara heltäckande utan är en grund för fortsatta dialoger och kan användas som ett material för studiecirklar, samtalsgrupper, föräldramöten och föreningsträffar. Filmen är på svenska och textad på arabiska och persiska.

Studiematerial finns hos integrationssamordnaren

Till filmen finns ett studiematerial med samma namn. Studiematerialet finns hos Lysekils kommuns integrationssmordnare som du når via kommunens växel, 0523-61 30 00.
”Välkommen till Sverige!” är producerad av ABF Örebro län i ett samarbete med Polismyndigheten.

Du hittar även filmen här på vår webbplats på sidan för ”Ny i Sverige”.