Meny

Dela sidan på sociala medier

Tillsammans mot droger

Ola Carlsson  socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten och Mattias Berntsson  fältsekreterare.

Ola Carlsson är socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten och Mattias Berntsson är fältsekreterare.

Kloka vuxna som vågar lita på sin magkänsla är kraften i det drogförebyggande arbetet bland unga.

Ola Carlsson är socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten och Mattias Berntsson är fältsekreterare. Tillsammans med föreningslivet har de påbörjat ett drogförebyggande arbete bland unga där fokus är att utbilda föräldrar, ledare och tränare inom föreningslivet.

- Vuxna som vågar agera när något känns fel är grunden i det drogförebyggande arbetet och inom föreningslivet finns det många kloka vuxna, säger Ola.

Det var en av idrottsklubbarna i kommunen som hörde av sig till socialförvaltningen för att få mer kunskap om hur föreningslivet kan stötta i det drogförebyggande arbetet. Klubbens förfrågan resulterade i ett uppstartsmöte med flera föreningar där man bestämde sig för att anordna samtalsträffar med Ola och Mattias på Familjens Hus.

- I september var den första träffen och totalt har vi haft fem tillfällen för vuxna. Vi har också träffat ett ungdomslag för att prata om de skadliga effekterna av droger, säger Mattias.

Kunskap viktigt för att kunna agera

För att kunna agera förebyggande är det viktigt att ha kunskap om droger och drogvanor bland unga. Träffarna har därför innehållit mycket utbildning och information kombinerat med samtal.

- Som vuxen är det viktigt att veta var man ska vända sig och hur man ska agera, säger Ola.

Ola har en bakgrund inom Polisen och har utbildat polisaspiranter i narkotikafrågor. Mattias fördjupade sig i ämnet under sin utbildning och tillsammans tar de tillvara på de resurser som finns och jobbar för att bygga upp det drogförebyggande arbetet i kommunen.

- Det har varit bra uppslutning på träffarna och man märker att intresset finns. Det är en enorm välvilja bland våra föreningar, säger Mattias.

Temadagar för elever

Förutom samtalsträffarna med föreningslivet har Mattias och hans fältsekreterarkollega Paulina Andersson haft temadagar i årskurs 8 där man diskuterat droger, alkohol och tobak. Det har också anordnats föreläsningar och gruppdiskussioner för intresserade föräldrar på samma tema.

- Vi hoppas att det arbete som görs ska bidra till tryggare ungdomar och starkare föräldrar. Vi behöver lyfta de här frågorna till ytan och prata med varandra, säger Mattias.

- Om man agerar och hjälper i tid har samhället större möjligheter att påverka i rätt riktning. Vi måste avdramatisera att man engagerar sig i varandras barn, säger Ola.

Mer information

På organisationen UMO:s webbplats finns mer information för både vuxna och unga om tobak, alkohol och droger.