Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygga och goda livsvillkor

Lysekils kommun arbetar förebyggande för att stötta både ungdomar och vårdnadshavare.

Vi i Lysekils kommun vill vara öppna med arbetet vi utför och göra det enkelt för alla kommuninvånare att engagera sig och påverka. Den senaste tiden har dagstidningar och sociala medier skrivit om att det härjar ett ungdomsgäng i Lysekil och vi vill därför berätta mer om kommunens arbete.

Långsiktig och hållbar lösning

Under senare delen av hösten har det förekommit en hel del skadegörelse. Främst har ett flertal glasrutor krossats, som inneburit både höga kostnader och stor olägenhet för de som drabbats.

I aktuell situation arbetar polis och socialtjänst tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare för att förtydliga föräldraansvaret och för att förändra attityder hos både vårdnadshavare och ungdomar.

För att få till en långsiktig och hållbar lösning, med ett klokt och ansvarstagande föräldraskap, väljer vi att arbeta kommunikativt i första hand. Vi kan konstatera att sedan vi påbörjat samtal med vårdnadshavare har det inte förekommit någon skadegörelse enligt polisen.

Det som inträffade på nyårsnatten i centrala Lysekil, när nyårsfirande unga vuxna hamnade i bråk, är en isolerad händelse. Händelsen har ingen koppling till tidigare skadegörelse eller det omtalade ungdomsgänget.

Samverkan för tidigt stöd

Under hösten har ett samverkansarbete startats upp som benämns SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid). Vi träffas varannan vecka och samordnar våra arbetsuppgifter. Detta samarbete är mycket viktigt för att vi ska kunna fånga upp ungdomar och sätta in insatser i ett tidigt skede. Det är också viktigt för att förebygga kriminalitet, drogmissbruk och utanförskap.

Trygghetsvandringar med vuxna förebilder

Trygghetsvandringar är ett sätt för föräldrar och andra vuxna förebilder att engagera sig och enkelt bidra till ökad trygghet. Den första trygghetsvandringen genomfördes på juldagen och nästa utbildningsomgång för att bli trygghetsvandrare genomförs den 18 januari.

Mer information om anmälan finns i vår evenemangskalender:
Vill du bidra till ökad trygghet - utbildning för trygghetsvandrare

Läs gärna mer om trygghetsvandringar på sidorna för trygg och säker här på vår
webbplats: Trygghetsvandrare

Vi behöver alla hjälpas åt

Målsättningen med vårt arbete är att skapa trygga och goda livsvillkor för både unga som gamla i vår kommun. Vi som arbetar inom de olika myndigheterna kan inte göra detta på egen hand utan vi behöver alla hjälpas åt.

Med ett värdigt bemötande av varandra, där vuxna visar vägen som förebilder, kan vi skapa goda förutsättningar för framtiden.

Annette Calner
Enhetschef barn- och ungdomsenheten, socialtjänsten Lysekils kommun

Joakim Hagetoft
Säkerhetssamordnare, Lysekils kommun