Meny

Dela sidan på sociala medier

Vill du bidra till ökad trygghet?

Vi söker vuxna förebilder som vill trygghetsvandra.

Nu startar Lysekils kommun upp ideella trygghetsvandringar för att fånga upp engagerade föräldrar och andra vuxna som vill göra en insats. Att trygghetsvandra skapar en naturlig kontakt mellan vuxna och ungdomar och bidar till alla invånares trygghet.

Joakim Hagetoft är säkerhetssamordnare i Lysekils kommun och berättar mer om satsningen.

Varför satsar vi på trygghetsvandringar?

I vår trygghetsundersökning kan vi se att en del invånare känner sig otrygga på vissa platser och vissa tider på dygnet. Vi vet också att det finns föräldrar och andra vuxna som är intresserade av att engagera sig för kommunens ungdomar. Genom att Lysekils kommun bidrar till trygghetsvandringar kan vi öka tryggheten för alla invånare och samtidigt stötta våra ungdomar.

Trygghetsvandringarna är också en del av kommunens integrationsarbete och tanken är att föräldrar med olika bakgrund ska lära känna varandra och dela erfarenheter. Inköpet av jackor till trygghetsvandrare och annat material har bekostats av integrationsprojektet.

Vad krävs för att bli trygghetsvandrare?

Vi ser gärna att man själv är förälder eller en vuxen förebild. Man ska också stå bakom den vision som finns för kommunens trygghetsvandrare och klara av att ha en stöttande roll. Det är viktigt att vara positivt inställd, ödmjuk och för allas lika värde.

Hur går det till att bli trygghetsvandrare?

Onsdagen den 7 december anordnar vi ett första informationsmöte på fritidsgården Borgen i Lysekil klockan 17.30 – 18.00. Vi kommer att berätta mer om vad det innebär att vara trygghetsvandrare och gå igenom vår vision.

Om man är intresserad gör man en intresseanmälan och därefter får man delta i en kortare utbildning som kommunen och Polisen anordnar.

Hur ofta behöver man delta i trygghetsvandringar?

Det finns inga krav på hur ofta man ska trygghetsvandra utan vi vill göra det så enkelt som möjligt för många att engagera sig.

Det kan vara bra att känna till att man får låna jackor som är tydligt märkta med ”trygghetsvandrare” och att man alltid vandrar minst tre stycken tillsammans.

Vandringar kommer att hållas till exempel i anslutning till lönehelger, storhelger eller vid evenemang som samlar många ungdomar. Vandringarna kommer normalt att genomföras mellan 21.00 och 01.00.

Kontakt

Om du har frågor och funderingar kring trygghetsvandringarna är du välkommen att kontakta någon av följande personer:

Mattias Berntsson, Fältsekreterare Lysekils kommun
Mattias.berntsson@lysekil.se
Tel. 0523-61 36 31

Paulina Andersson, Fältsekreterare Lysekils kommun
Paulina.andersson@lysekil.se
Tel. 0523-61 36 32

Helene Ödegaard, Fritidsledare Lysekils kommun
Helene.odegaard@lysekil.se
Tel. 0703-94 48 61

Visionen för Lysekils kommuns trygghetsvandrare

Trygghetsvandrarna i Lysekils kommun värnar om att tillsammans ge våra ungdomar och övriga invånare trygghet. Detta genom att vara närvarande på de platser där ungdomar rör sig och möta samt stötta dem i egenskap av vuxna förebil¬der.

Viktiga egenskaper hos trygghetsvandrare:
• Att vi är positiva, förstående och ödmjuka.
• Som trygghetsvandrare är vi emot våld och droger.
• Vi är övertygade om att våra ungdomar varken ska röka eller dricka alkohol.
• Vi är närvarande och trygga vuxna, redo att hjälpa till.
• Vi är för allas lika värde.

- Trygghetsvandringarna är en del av kommunens integrationsarbete och tanken är att föräldrar med olika bakgrund ska lära känna varandra och dela erfarenheter, säger säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft.