Meny

Dela sidan på sociala medier

Annelie hjälper dem som själva hjälper

Foto Annelie Antonsson.

-Jag har stor nytta av min bakgrund som sjuksköterska i rollen som anhörigsamordnare, säger Annelie Antonsson.

Anhörigsamordnare Annelie Antonsson ger råd och stöd till anhöriga.

Vi är alla anhöriga till någon, familj, släkt, vänner, grannar eller kollegor. Det är inte släktskap som avgör om man är anhörig utan relationen man har till varandra. Men vad händer när en person i vår närhet blir allvarligt sjuk, missbrukar eller åldras? Vad händer när vardagen vänds upp och ner och när behovet av ditt stöd ökar?

Sverige har över en miljon anhörigvårdare

I dag räknar man med att 1,3 miljoner av Sveriges befolkning är så kallade anhörigvårdare. Många anhöriga känner sig inte som anhörigvårdare eftersom man inte ger fysisk vård hemmet.

Men att vara anhörigvårdare innebär också att man är mentalt och socialt stöd för någon som har ADHD, ätstörningar, cancer, en psykisk funktionsnedsättning, MS, skallskada, depression, missbruksproblematik eller minnessvårigheter efter en stroke eller utbrändhet.

- Forskning visar att anhöriga är en grupp som riskerar ohälsa. Ofta ”glömmer man bort” att ta hand om sig själv i omsorgen om andra, säger anhörigsamordnare Annelie Antonsson.

Förebyggande arbete viktigt

Annelie har arbetat som anhörigsamordnare i Lysekils kommun sedan 2003 och är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom rehabilitering. Hennes uppdrag är att ha specialistkunskaper i anhörigstöd och driva utvecklingen framåt.

De senaste fem åren har det hänt mycket inom anhörigstödet i hela landet och man blir mer och mer medveten om vilka positiva effekter ett gott anhörigstöd har. Anhörigstöd är numera också ett vetenskapligt ämne som man kan läsa på högskola.

- Ett ledord i arbetet med anhörigstöd är förebyggande. Många gånger kan en tidig och enkel åtgärd, som ett par stödsamtal per telefon, förebygga stora insatser i ett senare skede, säger Annelie.

Flera olika typer av stöd

Annelies roll innebär att hon både stöttar medarbetare att jobba med anhörigstöd i vardagen samt att hon själv ger stöd till anhöriga. Det handlar om att anordna utbildningar och anhöriggrupper där man träffas för att dela erfarenheter. En annan stor del är enskilda samtal med anhöriga som behöver råd och stöd. Lysekils kommun kan också erbjuda webbaserat anhörigstöd via webbtjänsten ”En bra plats”.

För många är det ett stort steg att kontakta kommunen och ta emot hjälp. Man ser det som ett nederlag att man inte ”orkar” fast man gör sitt allra bästa. Det är också vanligt att man söker hjälp för sent.

- Jag skulle verkligen önska att fler kontaktade mig tidigare för att slippa vara så ensamma i sin situation. Det bästa med mitt jobb är att se anhöriga växa och få en ökad livskvalitet, säger Annelie.

Är du i behov av anhörigstöd?

Du som har ett behov av anhörigstöd är varmt välkommen att kontakta Annelie via telefon eller mail.

Utifrån dina behov jobbar ni fram en plan och ser vilka stödverktyg som kan vara aktuella.
Annelie Antonsson, annelie.antonsson@lysekil.se , 070-245 61 33.