Meny

Dela sidan på sociala medier

Social dagverksamhet

tre äldre som sitter på en parkbänk

Du som är äldre, bor hemma och är i behov av aktivitet och gemenskap kan ansöka om social dagverksamhet.

Social dagverksamhet är en ny aktivitet i Lysekils kommun som innebär att man träffas, umgås och gör aktiviteter tillsammans. Träffarna kommer ledas av äldrepedagog Eva Selander och aktiviteterna utformas utifrån deltagarnas intresse.

Du behöver ett biståndsbeslut för att delta

För att kunna delta i social dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut och du ansöker genom kommunens biståndshandläggare. Eftersom social dagverksamhet är en biståndsbedömd insats betalar man en avgift för att delta.

Mer information

Du hittar mer information om verksamheten och ansökan på vår sida "Aktiviteter, social dagverksamhet"