Meny

Dela sidan på sociala medier

Internationella Alzheimerdagen

Foto på klossar som bildar ordet alzheimers.

Onsdagen den 21 september är den Internationella Alzheimerdagen där demenssjukdomen Alzheimer uppmärksammas världen runt.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Sjuttio procent av alla personer som har en demenssjukdom har Alzheimers sjukdom. 

Vad händer vid demenssjukdom?

Hos en person med demenssjukdom förstörs hjärnan som är kroppens ledningscentral, hjärncellerna bryts ner och dör av olika orsaker.

Personen med demenssjukdom skäms ofta för sina symtom och försöker dölja dem på olika sätt. Senare får personen med demenssjukdom svårt att klara sig själv på grund av minnesproblem, svårt att känna igen sig och klara praktiska göromål.

Behandling

Det finns ännu ingen behandling som botar Alzheimers sjukdom och orsaken är inte helt klarlagd. Det finns läkemedel som kan lindra symtomen.

Forskning

Det pågår en intensiv forskning och svenska forskare är bland de främsta inom detta område. I framtiden hoppas man kunna designa läkemedel som gör det möjligt att bota Alzheimers sjukdom.

Anhörigas sjukdom

Alzheimers sjukdom liksom andra demenssjukdomar påverkar de anhörigas livssituation mycket kraftigt, alla familjens medlemmar blir involverade. Det är vanligt att anhöriga blir isolerade då de inte kan gå ut eller göra saker som de har gjort tidigare.

Vad finns det för hjälp i Lysekils kommun?

Misstänker du att du själv eller någon i din omgivning visar tecken på demens så ska du vända dig till någon av vårdcentralerna i Lysekils kommun. Där görs utredningen och diagnostiseringen av demenssjukdomen. Vid svårbehandlade demenssymtom eller om den demenssjuka personen är under 65 år remitteras de ofta vidare till Minnesmottagningen i Uddevalla.

Vill du veta mera?

Kontakta gärna anhörigsamordnaren i Lysekils kommun:
Annelie Antonsson, telefon 0523-61 32 57, 070-245 61 33.

Det finns många nationella och lokala organisationer som har specialiserat sig på att erbjuda hjälp till personer som drabbats av demenssjukdom och till dem som vårdar dem. Dessa organisationer ger detaljerad information och rådgivning.

Demenslinjen tel. 0485-375 75
Anhöriglinjen 0340-154 40 eller anhoriglinjen@ahrisverige.se

Den lokala Demensföreningen i Lysekil, ordförande tel. 0523-66 02 60, 0708-218 529
Demensförbundet tel. 08-658 99 20 eller hemsida www.demensforbundet.selänk till annan webbplats
Alzheimersföreningen tel. 046-14 73 18 eller hemsida www.alzheimerforeningen.selänk till annan webbplats