Meny

Dela sidan på sociala medier

Tack för att ni svarat på trygghets-enkäten

Blommande prästkragar på en äng.

Vi vill tacka alla invånare som tagit sig tid att besvara trygghetsenkäten.

Tack också till er som besökte oss, polisen och representanter från Lysekils kommun, på Kungstorget den 3 juni och delade med er av era tankar kring tryggheten i Lysekils kommun.

Bild av tryggheten

Totalt svarade 520 personer på enkäten och de flesta av er var mellan 26-54 år. Det var fler kvinnor (63 procent) än män (37 procent) som svarade.

Genom era svar har vi nu fått en övergripande bild av er upplevda trygghet. Det handlar om både situationer och platser som upplevs som otrygga. Vi har också fått konkreta förslag på hur några av dessa situationer och platser skulle kunna göras mer trygga.

Medborgarlöften

Era svar kommer användas i vårt fortsatta trygghetsarbete ”Trygg i Lysekils kommun” som sker i samarbete mellan Polisen och Lysekils kommun. En del i arbetet är att ta fram så kallade medborgarlöften som är olika åtgärder som kommunen och polisen åtar sig att göra.

Arbetet med att ta fram medborgarlöften har startats och beräknas bli klart under hösten 2016. På webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting kan du läsa mer om medborgarlöften.

Trygg i Lysekils kommun

Trygg i Lysekils kommun är ett nystartat samarbete mellan Polisen och Lysekils kommun. Syftet med samarbetet är att tillsammans skapa förutsättningar för trygghet i samhället. Detta arbete kräver att många olika aktörer är delaktiga och bidrar med kunskap och engagemang.