Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygg i Lysekils kommun - ett gemensamt arbete

Två händer som pusslar

Trygg i Lysekils kommun är ett nystartat samarbete mellan Polisen och Lysekils kommun. Syftet med samarbetet är att tillsammans skapa förutsättningar för trygghet i samhället.

Henric Rörberg är kommunpolis i Lysekils kommun sedan mars. Här svarar Henric på frågor om det aktuella läget i kommunen.

Vad är din bild av brottsligheten i Lysekils kommun?

Generellt sett ser det bra ut för Lysekils kommun. Det finns dock en bild av att brottsligheten är stor och till och med ökar i kommunen, men tittar man på statistiken så stämmer inte detta. Nästan alla typer av brott har minskat, exempelvis både våldsbrott och tillgreppsbrott. Dock har bedrägerier ökat i Lysekil vilket följer en trend i hela landet.

Varför tror du att allmänheten har en bild av att brotten ökar?

Den främsta anledningen är att informationsflödet i dag är stort och framför allt sprids information betydligt snabbare i dag än tidigare. Vi matas hela tiden av brottshändelser, via digitala och sociala medier, vilket gör att vi uppfattar att det är mer otryggt än förr.

Hur kommer Polisen och Lysekils kommun att samarbeta?

Grunden i samarbetet är att vi gemensamt identifierar problembilden för Lysekils kommun och att vi sedan med gemensamma åtgärder, och respektive organisations kompetens och personal, aktivt arbetar för att förändra problembilden.

En viktig del är också att vi gemensamt följer upp arbetet och säkerställer att det blivit förbättringar. Exempelvis kommer vi aktivt samarbeta för att förebygga kriminalitet bland unga enligt en samverkansmodell som kallas ”SSPF” och med en metod som heter ”Sociala insatsgrupper”.

Vi kommer även gemensamt möta upp och föra dialog med Lysekils kommuns invånare på olika sätt. Dels genom en enkät som vi nu lägger ut här på Lysekils kommuns webbplats mellan maj och juni och dels genom att representanter från kommunen och polisen finns på plats fysiskt för dialog med invånarna kring trygghet. Via webbplats och facebook kommer vi gemensamt informera om trygghetsfrågor.

Delta i enkät Trygg i Lysekils kommun

Vi vill gärna veta hur du som invånare upplever tryggheten i Lysekils kommun och hoppas att du vill ta dig tid att besvara ett par frågor.

Du deltar genom att klicka på länken nedan, svaren kan inte kopplas till dig som person utan du är helt anonym.

Till enkät Trygg i Lysekils kommunlänk till annan webbplats

Frågor

Välkommen att kontakta folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson, anna.nyman-holgersson@lysekil.se vid frågor och funderingar.