Meny

Dela sidan på sociala medier

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Lysekils kommun arbetar förebyggande och lär ungdomar om rätten till sitt eget liv.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan eller som inte får välja sina vänner.

Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. En annan företeelse är att unga personer tvingas gifta sig med någon som familjen har valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade.

Drabbar både flickor och pojkar

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är kollektivt utövat och kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central. Valet av
partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten.

Våldet och förtrycket drabbar både flickor och kvinnor samt pojkar och män och det är både män och kvinnor som är förövare. Ibland är en och samma person både själv utsatt och förövare, detta gäller inte minst pojkar och unga män.

Lagstiftningen ger tydligt stöd

Svensk lagstiftning tar tydligt ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Främjande och förebyggande

I Lysekils kommun och i alla andra kommuner i Sverige, har skolan och socialtjänsten i uppdrag att arbeta främjande och förebyggande mot hedersrelaterat våld.

Lysekils kommun arbetar aktivt för att påverka alla pojkar och flickors attityder om
mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi ger tydlig information och undervisning som ett verktyg för att motverka förtryck och brott som sker i hederns namn.

Alla flickor och pojkar får konkret information om rätten att bestämma över sina liv samt om
vilket stöd samhället kan ge.

Vi ser till att barnkonventionen blir kopplad till elevernas verklighet och berättar om var
man kan söka hjälp genom myndigheter, frivilligorganisationer, hjälptelefoner och hjälpchattar för barn och ungdomar.

Individens rätt

Vårt arbete visar på individens rätt till sin sexualitet och val av partner oavsett sexuell
läggning. Idag finns det stödtelefoner som arbetar enbart med denna fråga. Det
är viktigt att alla elever får information om dessa.

Vi samverkar med andra verksamheter och föreningar i det förebyggande arbetet och vi stärker flickor och pojkars självförtroende och mod att försvara sina mänskliga rättigheter.

Du är välkommen att bli en del i detta arbete i vår kommun. Kontakta integrationssamordnaren för mer information.