Meny

Film om integrationsarbetet i Lysekils kommun

Välkommen till Lysekils kommun är en film om vårt integrationsarbete. Filmen visar delar av förvaltningarnas integrationsarbete och lyfter även fram lokala föreningar och företag.

De föreningar som medverkar har under 2016 sökt och beviljats ekonomiskt bidrag i integrationsprojekt 2016, och filmen visar en del av deras olika aktiviteter.

Inblick om de olika verksamheterna

Syftet med filmen är dels att ge en inblick i och information om de olika verksamheterna och aktiviteterna, men också att via rörlig bild visa den vackra naturen och de miljöer som finns i vår kommun.

Frågor

Vid frågor som rör filmen kan du kontakta Lysekils kommuns integrationssamordnare via kommunens växel: 0523-61 30 00.