Meny

Dela sidan på sociala medier

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

I Lysekils kommun finns verksamheter som ger dig med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning.

Daglig verksamhet får du genom ett beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sysselsättning kan du få genom ett beslut enligt socialtjänstlagen. Följande verksamheter finns:

Blåstället

Verksamheten på Blåstället kan beskrivas som produktionsinriktad. Här finns bland annat en snickerigrupp, en grupp som arbetar med klädinsamling, sy-avdelning och en grupp som sköter klädsortering.

Skeppargatans dagcenter

Här kan du som har ett stort omvårdnadsbehov få sysselsättning. Aktiviteter som erbjuds är till största delen textilt hantverk. Verksamheten i gruppen är specialanpassad utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar.

Ankaret och Verkstan

Ankarets verksamhet vänder sig till dig som har psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och har behov av sysselsättning.

Verkstan är en plats som servar diverse som t.ex. cyklar, mopeder och gräsklippare. Verkstan har också en servicegrupp som kör transporter och som hjälper till med diverse arbetsuppgifter ute i samhället.

Hamnreturen

Hamnreturen är framför allt återbruksarbete och återbruksförsäljning av såväl saker som kläder. Den innehåller bl.a. två butiker: Gröna Fyndet och Rosa Tröjan.

Utflyttad verksamhet

Det finns också möjlighet till så kallad utflyttad verksamhet i affärer eller småindustrier under vissa förutsättningar.