Meny

Dela sidan på sociala medier

Akut hjälp

SOS Alarm på telefonnummer 112 hjälper dig om det inträffat en olycka, en brand, ett brott eller om någon är akut sjuk.

SOS Alarm – 112

När du ringer 112 når du bland annat polis, räddningstjänst, ambulans, fjäll- och sjöräddning. 112 är även ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder. Det betyder att du kan ringa 112 och få lokal hjälp oavsett i vilket europeiskt land du befinner dig.

Sjukvårdsrådgivningen – 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när det behövs.
Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt och nås på telefon 1177.

Socialjouren - 0522-69 74 44

Socialjouren hjälper till med akuta situationer kvällar och helger som socialkontoret gör under kontorstid. Det kan exempelvis handla om akut boende i samband med våld i nära relationer, missbruksproblematik eller misstanke om att någon far illa.

Om det inte går att nå detta nummer finns det alterniva nummer 073-086 34 21 eller 073-086 34 23.