Meny

Dela sidan på sociala medier

Omsorg och hjälp

I Lysekils kommun ska du som invånare få det stöd du behöver för ett gott liv med god livskvalitet.

Exempelbild

Äldre

För dig som har fyllt 65 år och har behov av stöd i din vardag.

kvinna i rullstol på en äng

Funktionsnedsättning

Information om olika stödinsatser för dig med funktionsnedsättning.

Foto på flicka som spelar brädspel.

Mottagningsteamet

Mottagningsteamet är vägen in till Individ och Familjeomsorgen.

Foto på prästkragar på grön äng.

Ekonomisk hjälp

Läs mer om försörjningsstöd och hur du gör en ansökan.

Vi erbjuder omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.