Meny

Bli leverantör

För att bli leverantör behöver du vara med och lämna anbud

Samtliga upphandlingar som inte är av lågt värde ska annonseras i kommunens upphandlingsportal.

Tips till dig som lämnar anbud

Du som leverantör kan prenumerera på upphandlingar som annonseras och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

När du har bestämt dig för att lämna anbud tänkt då på att börja arbeta i god tid.

  • Läs förfrågningsunderlaget noggrant.
  • Fråga dig vad som efterfrågas och på vilka villkor.
  • Ställ skriftliga frågor om förfrågningsunderlaget är oklart.