Meny

Upphandling och inköp

Lysekils kommun är en kommunal myndighet och måste därför följa lagen om offentlig upphandling (LOU).

Inom vissa upphandlingsområden samarbetar Lysekils kommun med andra kommuner, bland annat Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad.

 

Direktupphandling av Kostnad per brukare KPB

Syftet med upphandlingen är att köpa en tjänst, KPB Kostnad Per Brukare, för att genomlysa ekonomin på socialförvaltningen och inom vissa delar på arbetslivsförvaltningen i Lysekils kommun.

KPB bygger på avidentifierade individdata, vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. Jämförelser ska kunna ske mellan kommuner inom såväl äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg.

Är du intresserad av uppdraget kontakta Ekonomiavdelningen, ekonomiavdelningen@lysekil.se för att få tillgång till förfrågningsunderlag.

Vi behöver er offert senast den 22 januari 2020.

 

Upphandlingsportalen

Det bästa sättet att bli leverantör till Lysekils kommun är att lämna anbud i en upphandling.
Du hittar pågående upphandlingar i upphandlingsportalen, länk finns längre ner på sidan.

Portalen är gemensam för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.