E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Torg, torghanel och allmänna platser

Behöver du använda kommunens vägar, torg och parker tillfälligt? I Lysekils kommun finns både fasta och tillfälliga torgplatser samt fasta försäljningsplatser.

Det kan gälla till exempel evenemang, uteserveringar, gatuförsäljning, reklamskyltar eller uppställning av container och byggnadsställning.

Detta kallas för markupplåtelse och du behöver först söka ett tillstånd enligt ordningslagen hos polisen. Om polisen beviljar tillstånd får du betala en avgift för markupplåtelsen till Lysekils kommun.

Du kanske vill sälja blommor, kläder, mat eller någonting annat på Kungstorget eller ha en uteservering utanför ditt kafé eller din restaurang. Här kan du även få information om vad som gäller om du vill anordna ett torgmöte, affischera med flaggor, vepor eller banderoller av olika slag eller ställa upp trottoarpratare.

Fasta torgplatser på Kungstorget

På Kungstorget finns 24 fasta torghandelsplatser som du kan söka för ett helt år. Varje plats har en yta av 6 kvadratmeter och avgiften är 3 000 kr per år. För att du ska få en fast torgplats krävs tillstånd både från från Lysekils kommun.

Tillfälliga torgplatser

Är någon plats ledig på Kungstorget och inte utnyttjad för 10:00 av någon är det fritt fram för vem som helst att hyra plats för en dag. Avgiften är på 500 kronor per dag och kan betalas med kort i vårt Kontaktcenter. I samband med betalningen kontrolleras det att företaget är registrerat hos skattemyndigheten.

Fasta försäljningsplatser på Rosvikstorg och i Södra Hamnen

Försäljningsplatser som du kan söka för sommarsäsongen, (15 april-15 september) finns på Rosvikstorg (4 st) och i Södra Hamnen (4 st). Avgiften är 5 600 kr per säsong och storleken är 6 kvadratmeter. Tillstånd söks hos polisen och hos Lysekils kommun.