E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Miljöenhetens arbete

Så här arbetar miljöenheten under den pågående Coronapandemin

Miljöenheten följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger ut och som Lysekils kommun kompletterar med gällande tillexempel anstånd med avgifter. Det gäller för arbetet inom alla tre samverkanskommunerna (Lysekil, Sotenäs, Munkedal). Det här är vad vi gör för att möta behoven hos våra verksamhetsutövare och för att förbereda oss inför att eventuellt fler blir sjuka eller behöver arbeta hemifrån.

  • I samband med att vi bokar inspektioner tar vi kontakt med verksamhetsutövaren och samtalar om hur inspektionen ska genomföras, personligt möte eller som en skrivbordsinspektion.
  • Äldreboende får alltid skrivbordsinspektioner, det vill säga möte via telefon, Skype eller Teams.
  • Personal som känner av förkylningssymptom arbetar hemifrån och deltar då på interna möten och även inspektioner och externa möten via Teams.
  • Arbetet med att ta fram information, främst inom livsmedelskontrollen, för att hjälpa de verksamhetsutövare som vänder sig till oss med frågor, har intensifierats. Vi använder oss enbart av Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets rekommendationer. Informationen uppdateras och kommer finns tillgänglig på kommunernas webbsidor.

Gällande avgifter har följande riktlinjer tagits fram som vi följer:

  • Ge anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter till exempel gällande livsmedel, brandstillsyn, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.
  • Tillsynsbesök görs efter dialog, för att undvika smittspridning och bästa möjliga rådgivning
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen
    Fakturor kommer att skickas ut och granskningar genomföras enligt nedan.

Betaldag för fakturor utställda efter 2021-03-03 kommer att flyttas fram till 2021-09-30.