E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Avgiftsbefrielse för uteserveringar och varuexponering på allmän plats

Uteserveringar och varuexponering på allmän plats med beviljat polistillstånd kan ansöka om avgiftsbefrielse för 2021.

Hela Lysekils kommunkoncern (Lysekils kommun och de kommunala bolagen Lysekils Hamn AB, Rambo AB, Havets Hus AB, LEVA i Lysekil AB och Lysekilsbostäder AB) följer löpande utvecklingen av Corona och diskuterar hur vi gemensamt kan bidra till att stödja och underlätta för våra lokala företag.

Lysekils kommun har reviderat stödprogrammet för företag i kommunen. Det innebär att även i år kan de näringsidkare som vill öppna upp uteserveringar eller utnyttja möjligheten till varuexponering utomhus, efter beviljat polistillstånd, ansöka om avgiftsbefrielse för markupplåtelsen under hela 2021.

Fler stödåtgärder kan följa beroende på hur utvecklingen sker. Vi uppmanar både företag och privatpersoner att i största möjliga mån handla lokalt!

Frågor kring programmet besvaras av kommunens företagslots Renée Daun 0523-61 33 67