Meny

Lysekils kommuns åtgärder 2021

För att mildra lokala företags påverkan av coronapandemin.

Lysekils kommun har reviderat stödprogrammet till företag. Programmet omfattar 10 åtgärder för att underlätta och stötta våra lokala företag med anledning av coronapandemin. Åtgärderna presenteras här nedan och kommer att justeras löpande utifrån nationella direktiv och utvecklingen av pandemin.

Programmet baseras på diaglog med Näringslivsrådet i Lysekils kommun, omvärldsbevakning information från Företagarna.

1. Betalningsvillkor
Lysekils kommun ger anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter gällande livsmedel, miljö samt tobak och folköl. Fakturor utställda under våren 2021 får förfallodatum 2021-09-30.

2. Debitering alkoholtillsyn
Lysekils kommun kommer inte debitera företag för alkoholtillsyn under 2021. Tillsyn kommer dock att utföras enligt alkohollagen.

3. Lokala leverantörer kan fakturera på 15dagar netto
För att hjälpa de lokala företagen med sina kassaflöden och likviditet kan de under 2021 fakturera Lysekils kommun på 15 dagar netto i stället för de vanliga 30 dagarna.

4. Handla lokalt
Lysekils kommun informerar om vikten av och uppmuntrar sina anställda, som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp, att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen.

5. Mat för avhämtning eller utkörning
Handla din mat lokalt! I princip alla våra restauranger och matbutiker erbjuder mat för avhämtning och vissa erbjuder även utkörning. En lista finns på www.vastsverige.com/lysekil Länk till annan webbplats.

6. Lysekils kommun stöttar det lokala näringslivet
Kommunens medarbetare har under det gångna året på grund av pandemin fått arbeta extra hårt för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och samtidigt lyckats leverera ett bra ekonomiskt utfall. Lysekils kommun önskar därför ge medarbetarna en extra uppmuntran i form av en gåva värde 400 kr och samtidigt åter igen stödja det lokala näringslivet och de näringsidkare som håller Lysekils kommun öppet och levande året runt.

7. Lysekils företagslots guidar dig som företagare
Lysekils kommun har sedan länge en företagslots. Lysekils kommun vill klargöra att lotsen står till företagens förfogande även i denna situation. Kontakta Renée Daun via e-post eller via kommunens växel (0523-61 30 00) om du behöver hjälp.

8. Uteserveringar och varuexponering
Företag med ordinarie verksamhetslokaler i Lysekils kommun ges möjlighet att tidigarelägga öppnandet av sina uteserveringar och att kostnadsfritt flytta ut sin verksamhet på stadens gator och torg. Erforderliga polistillstånd krävs fortsatt samt att det åligger näringsidkaren att säkerställa att tillgängligheten/framkomligheten inte påverkas negativt.

9. Lokala kommunala inköp
För att stötta de lokala företagen uppmanas alla kommunens chefer att handla lokalt i de fall kommunen saknar ramavtal som måste följas och summan underskrider gränsen för direktupphandling.

10. Konferenser
Konferenser som anordnas av kommunen ska bokas och genomföras inom kommungränsen under 2021.