E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Stöd till företag

Här hittar du information om stöd till dig som företagare med anledning av coronapandemin.

Lysekils kommun har nu reviderat det stödprogram till företag som togs fram 2020. Programmet omfattar nu 10 åtgärder för att underlätta och stötta våra lokala företag med anledning av coronapandemin. Programmet baseras på dialog med Näringslivsrådet i Lysekils kommun samt omvärldsbevakning och information från Företagarna. Programmet i sin helhet hittar du via länken nedan.

Samverkan och god dialog är viktigt för att mildra krisens effekter. Vi uppmanar samtliga företagare att skyndsamt kontakta företagslots Renée Daun om verksamheten påverkas för att diskutera möjliga åtgärder. Det finns nationella, regionala och lokala insatser att ta del av.

Nationella direktiv

Lysekils kommun har beslutat att följa myndigheters och regeringens riktlinjer och direktiv. Aktuell information finns på lysekil.se. Vi uppmanar samtliga medborgare och företagare att noga följa direktiven om god handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma vid minsta symptom. Vidare är det viktigt att de som är friska fortsätter att arbeta och stötta lokala företags verksamheter.

Näringslivsrådet

För att förbättra dialogen mellan företag och Lysekils kommun bildades Näringslivsrådet 2020. Syftet är att Företagarna Lysekil, Näringslivcentrum, Skaftö öråd, Destination Skaftö, Bro samhällsförening och Svensk Handel Lysekil ska träffas kontinuerligt tillsammans med näringslivsutvecklaren och diskutera frågor som rör hela kommunen.