Translate site

Translate

Meny

Stöd till företag

Här hittar du information om stöd till dig som företagare med anledning av Covid-19.

Lysekils kommun har tagit fram ett stödprogram till företag. Programmet omfattar 15 åtgärder för att underlätta och stötta våra lokala företag med anledning av Covid-19situationen. Åtgärderna presenteras här nedan och kommer att justeras löpande utifrån nationella direktiv och utvecklingen av pandemin.

Programmet baseras på en rundringning till ungefär var tionde företag i kommunen samt omvärldsbevakning och information från Svenskt Näringsliv, Visita och Företagarna.

Samverkan och god dialog är viktigt för att mildra krisens effekter. Vi uppmanar samtliga företagare att skyndsamt kontakta företagslots Renée Daun om verksamheten påverkas för att diskutera möjliga åtgärder. Det finns redan nu nationella, regionala och lokala insatser att ta del av.

Nationella direktiv

Lysekils kommun har beslutat att följa myndigheters och regeringens riktlinjer och direktiv. Aktuell information finns på lysekil.se. Vi uppmanar samtliga medborgare och företagare att noga följa direktiven om god handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma vid minsta symptom. Vidare är det viktigt att de som är friska fortsätter att arbeta och stötta lokala företags verksamheter.