E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Begränsade öppettider för samtliga serveringsställen 1 mars

Ökade begränsningar och nya allmäna råd

I ett första steg kommer detta innebära en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.

Ytterligare begräsningar

Folkhälsomyndigheten kommer att besluta om ytterligare begränsningar av hur många personer som får vistas i butiker, gallerior och gym. Regleringarna ändras och tydliggör att man ska gå in ensam om man behöver handla i exempelvis en butik eller galleria, med vissa undantag för exempelvis barn.

Ökad smittspridning

Smittspridningen i samhället ligger på en hög nivå och fortsätter att öka. Det pågår regionala utbrott, och fler kluster med nya virusvarianter har hittats. Trots att en lång rad begränsningsåtgärder redan beslutats gör regeringen och Folkhälsomyndigheten den samlade bedömningen att ytterligare åtgärder behövs för att förhindra en tredje våg.