Translate site

Translate

Meny

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen planeras träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla året ut.

Riksdagen har den 17 juni 2020 fattat beslut om lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har även meddelat en förordning till lagen. Folkhälsomyndigheten har aviserat att föreskrifter till lagen kommer att beslutas vecka 26.