Translate site

Translate

Meny

Nytt försäljningstillstånd för tobak

Skylt med pipa och tobak.

Du som säljer tobaksvaror måste skicka in en ny ansökan om försäljningstillstånd innan den 1 november.

Den 1 juli 2019 fick Sverige en ny tobakslag. Lagen innebär att du som säljer tobaksprodukter och anmält försäljningen till miljöenheten, behöver skicka in en ny ansökan om tobaksförsäljningstillstånd. Miljöenheten behöver få in ansökan senast den 1 november 2019.

Du får fortsätta att sälja tobak under tiden ansökan handläggs. Inkommer ansökan efter 1 november 2019, får du inte sälja tobak förrän du fått ett beslut om tillstånd. Det gäller även dig som vill börja sälja tobaksprodukter.

Har du frågor gällande tobaksförsäljning och tillstånd, hör gärna av dig till miljöenheten i mellersta Bohuslän.

Gemensam miljönämnd

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har en gemensam nämnd för miljöfrågor som heter Miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation.