E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Tema digitalisering på årets seminariedag

Föredragshållare på Oscars i Lysekil i augusti 2019.

Digitaliseringstemat på årets seminariedag under Lysekil Women's Match lockade många deltagare.

Temat Digitalisering – Framtidsspaning & Här och nu valdes utifrån önskemål från deltagare tidigare år. Värdar för dagen var Innovatum Startup, Kristineberg Center och Lysekils kommun i samarbete med Företagarna i Lysekil och Swedbank. Seminariet arrangerades i samband med VM-seglingarna i Lysekil Women's Match.

- Engagerad publik, inspirerande talare och mycket god stämning - så skulle jag beskriva dagen. Roligt att vi blev närmare 80 personer med en blandning av företagare, politiker och tjänstemän. Det är viktigt att mötas för att diskutera utmaningar och lösningar på ett så aktuellt ämne som digitalisering, säger Renée Daun, näringslivsutvecklare i Lysekils kommun. 

Inspirerande digitala lösningar

Syftet med programmet var att ge deltagarna inspiration och kunskap om digitaliseringens möjligheter för både företag och samhälle.

Dagen rivstartade med superentreprenören Mikael Ahlström, bland annat VD för Hyper Island och The Park, som på ett medryckande sätt tog digitaliseringsfrågorna från det globala perspektivet ned till det lokala.

– Att digitalisera sin verksamhet är inte bara en IT-fråga som handlar om att effektivisera, det handlar i många fall om en genomgripande transformation av bolaget. Till stora delar är det en kulturfråga för att kunna ta en ny position på marknaden, säger Mikael Ahlström.

Underlättar för användaren

Moderator Deborah Lygonis, verksamhetsledare för Innovatums Rymdinkubator, lotsade oss genom dagen och berättade också kort om några av de bolag hon arbetar med i Rymdinkubatorn. Ett av start up-företagen, Mooringo, var på plats och representerades av VD Robert Mertens.

De har tagit fram ett koncept som underlättar för småbåtsägare att planera sin semester genom att de i förväg kan boka båtplatser på fler småbåtshamnar i god tid. Detta ger även de små hamnarna en extra inkomst. En ytterligare tjänst som man på sikt vill kunna ge, när man kopplat upp sig och tar del av rymddata, är att ge seglare en förvarning kring hur stor beläggning som det förväntas bli till såväl hamnar som naturhamnar. Satellitdatan kan även ge information om väder, event och aktiviteter på platserna.

Digitaliseringsprojekt och förändringsresor

Vi mötte också Sanna Arnfjorden Wadström från Sinf, en arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag och industri. Hon gav tips för hur företag kan lyckas bättre med digitaliseringsprojekt, och andra förändringsresor, genom att involvera personalen i arbetet i ett tidigt skede. Risken är annars stor att implementeringen av nya arbetssätt och verktyg inte lyckas fullt ut. ”Kom också ihåg att avsätta pengar till utbildning” avslutade Sanna.

Nytt för i år var att föreläsarna ställde frågor till publiken under dagen vilka visades på en separat bildskärm. Frågorna gav underlag till reflektion och samtal i pauserna.

Lysekilsbaserade företaget Viking Analytics VD Stefan Lagerqvist berättade om sitt bolag och hur sensorer blir allt vanligare för att optimera verksamheter, stora som små. Viking analytics levererar programvaruapplikationer till företag som vill starta sin digitala resa.

Oceanografen och professorn Anna Wåhlin, från Göteborgs universitet, avslutade dagen med att berätta om när hon, tillsammans med forskare från hela världen, som första expedition tog sig in under Domedagsglaciären på Sydpolen. Detta gjordes med en AUV (Autonom undervattensfarkost) RAN och resulterade i helt nya klimatdata som nu analyseras.