Meny

Nybildade bolag

Två gäss i sjön

Nybildade bolag i Lysekils kommun

Swedish Safety Performance AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom arbetsmiljöområdet, ledningsstöd, riskhantering, olycksutredning, arbetsmiljöutbildning samt praktisk tillämpning i verksamheten. Kvalitetssäkring, certifiering, miljöriskbedömning och rådgivning.

Bostadsrättsföreningen Kaviarfabriken

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till lägenheten.

Asako Consulting

Konsultverksamhet inom affärssystem och ekonomisystem.

Unholy AB

Bolaget ska bedriva produktion, inspelning, tillverkande och framförande av musik, videos, fotografering, konstverk - digitala såsom fysiska, skapa content samt konsultera för sociala medier, stödtjänster till artistisk verksamhet.

Bengtler electric AB

Bolagets verksamhet ska bestå i att bygga solparker och producera el för försäljning.

Kairos Music

Konstnärligt skapande i musik (komposition) arrangörskap i musik, fonogramutgivning.

Michaela Finn

Bolaget ska bedriva samt utöva därmed förenlig verksamhet inom golfsporten såsom professionellt golfspel, instruktörsverksamhet, fösäljning och marknadsföring.

Lycka till!