Translate site

Translate

Meny

Lysekil artonde bästa kommunen i Sverige

Stadsparken i Lysekil

Företagen i Lysekil är mycket nöjda med kommunens arbete. Det visar resultaten av servicemätningen Insikt 2018 som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) presenterade onsdagen den 10 april.

Lysekil förbättrar återigen sitt resultat och företagens svar för 2018 ger ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 79, vilket innebär att Lysekil rankas som den 18:e bästa kommunen i Sverige och den 5:e bästa i Västra Götaland.

Michael Johansson, avdelningschef för Hållbar utveckling, gläds över resultatet:

- Detta är ett styrkebesked och ett bevis för att det långsiktiga arbetet med att nå ett bättre företagsklimat nu ger resultat. Det är särskilt roligt då SKLs mätning inte är en attitydundersökning. Det som här mäts är hur de företagen som haft kontakt med kommunen bedömer handläggningen. Jag vill ge en eloge till de tjänstepersoner och avdelningar som hanterar dessa myndighetsfrågor för sitt utomordentliga förbättringsarbete, säger Michael Johansson.

Bygger på en enkät

Undersökningen bygger på en enkät som skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

- Resultatet ger ytterligare energi i det arbete som påbörjats med Västsvenska handelskammaren för att ytterligare stärka företagsklimatet i samverkan med företagen, säger Renée Daun, näringslivsutvecklare i Lysekils kommun.

Kort om SKLs servicemätning

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
  • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.