Translate site

Translate

Meny

Är du företagare och behöver vägledning?

Vägvisare i form av gröna pilar.

Träffa flera myndighetspersoner samtidigt och få stöd i frågor som rör tillstånd och bygglov.

Om ditt företag har komplexa frågor som gör att du behöver träffa flera myndighetspersoner samtidigt är du välkommen på ett Lotsgruppsmöte.

På ett Lotsgruppsmöte får du möjlighet att presentera ditt ärende och träffa tjänstemän från kommunens förvaltningar.

På plats finns näringslivsutvecklare, miljö – och bygglovshandläggare, planarkitekter och utredare. Vid behov kan även polis och räddningstjänst vara med.

Syftet är att ge bra service åt företagare i startläge och redan etablerade företagare med komplexa ärenden.

Anmäl ditt ärende senast den 29 januari

Vi erbjuder fasta Lotsgruppsmöten med start den 5 februari klockan 09.00 i Lysekils kommunhus.

Anmäl ditt ärende till företagslots Renée Daun renee.daun@lysekil.se senast den 29 januari.

Vi reserverar oss för att för att antalet ärenden per tillfälle är begränsat. Men det finns alltid möjlighet att boka ett separat möte om det blir fullt eller om tiden inte passar.

Fler datum för Lotsgruppen kommer att läggas ut här på vår webbplats efter mötet den 5 februari.