Translate site

Translate

Meny

Seminariedag om kompetensförsörjning

Foto på fyr mot blå himmel.

Seminariedag den 7 augusti – gör din anmälan senast den 27 juli.

Tisdagen den 7 augusti arrangeras den årliga seminariedagen för företagare i Bohuslän, i samband med Lysekil Women’s Match.

Det är numera en tradition som uppskattas av företagare som vill inspireras, nätverka och fylla på med ny kunskap.

Årets tema är:
Kompetensförsörjning i Bohuslän igår, idag och imorgon - inspirationsdag med fokus på kreativa lösningar.

Du anmäler dig till seminariedagen i länken nedan senast den 27 juli.

Seminariedagen är kostnadsfri och arrangeras av Lysekils kommun, Tillväxt Norra Bohuslän, Företagarna och Offshore Väst.

Politikerdebatt

Direkt efter seminariet håller Västerhavsveckan en politikerdebatt med kandiderande riksdagspolitiker. Debatten är öppen även för allmänheten och startar kl.15.15.

Ingen föranmälan krävs för debatten.

Frågor

Har du frågor kring seminarium eller debatt kontakta projektledare Renée Daun renee.daun@lysekil.se

Foton eller filmer från tillfället

Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier. Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns.

Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun
sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post : dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.