Translate site

Translate

Meny

Nybildade bolag

Bild på hav med segelbåtar

Nybildade bolag i Lysekils kommun

Klostergaarden Marina AB

Handel och renovering av båtar

Lyse Elektriska AB

Elservicearbeten, försäljning av elkomponenter och vitvaror

Bergan Invest AB

Äga och förvalta aktier och andelar i dotterföretag, äga och förvalta fast egendom och värdepapper

TA Lysekil Invest AB

Äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag

Bostadsrättsföreningen Storan

Upplåta bostadslägenheter och lokaler

Bostadsrättsföreningen Skeppsholmen 1.0

Upplåta bostadslägenheter och lokaler

Bostadsrättsföreningen Tre Små Sillar

Upplåta bostadslägenheter och lokaler

Cicogna Mariedal AB

Fastighetsförvaltning

Craft Service i Brastad AB

Arbeten inom bil-, båt- och byggbranschen

Norra Kvarngatan 36 Fastighets AB

Äga och förvalta fast egendom

Ligårn Skog och Fastighetsförvaltning

Jord- och skogsbruk samt garnförsäljning

Kramkistan AB

Förvalta fast och lös egendom

Kasperssons Trafikskola AB

Körkortsutbildning, introduktionsutbildning, riskutbildning samt handel med varor och konsultverksamhet inom området

Vazdekis Allservice AB

Tjänster till fiberägare och privatpersoner. Till exempel planering och genomförande av nya fiberanslutningar.

Medby Lantbruk AB

Tjänster inom skog och lantbruk. Försäljning och reparation av skogs- och lantbruksmaskiner

Avdelningen för hållbar utveckling önskar samtliga nybildade bolag Lycka till!