E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Positiv utveckling för företagsklimatet

Foto på händer i en hög som illustrerar samarbete.

Företagare i Lysekils kommun ger högre betyg till kommunens företagsklimat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning.

Tisdagen den 15 maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från sin årliga enkätundersökning där företagare ger sin syn på företagsklimatet.

Lysekils kommun har tidigare år nått svaga resultat i både enkätundersökningen och den
efterföljande rankingen. I 2018-års enkätundersökning noteras dock ett trendbrott och en positiv utveckling i Lysekil.

Lysekils kommuns resultat har förbättrats inom hela tio av de sexton områden som mäts. Den
enskilda fråga som ges störst betydelse är frågan ”Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen”. Årets poäng på denna fråga blev 2,9 och är den högsta poängen sedan 2012.

- Vi tycker det är roligt att vårt långsiktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för vårt näringsliv syns i Svenskt Näringslivs enkätresultat. Men resultatet kan bli ännu bättre så det finns ingen anledning att slå sig till ro, säger Michael Johansson som är chef för avdelningen för hållbar utveckling.

Förbättrat resultat även i Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning

Lysekils kommun har även gått framåt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) servicemätning Insikt. I SKL:s mätning anser företagen som har haft kontakt med kommunen att faktorer som bemötande, kunskap och rättssäkerhet är så goda att Lysekils kommun placerar sig på plats 55 av cirka 170 medverkande kommuner. Nöjd Kund Index (NKI) i samma
undersökning har klättrat från 66 år 2014 till 74 år 2018.

- Det finns flera förklaringar till att vi har förbättrat oss. Jag skulle säga att vår tydliga vision, vår styrmodell, vårt medvetna arbete med centrumutveckling och maritima näringar samt ett ökat
samarbete mellan våra politiker är tydliga framgångsfaktorer, säger Michael Johansson.

Spännande utveckling i Lysekils kommun

Svenskt näringslivs enkät och efterföljande rankning är en attitydundersökning och det slutliga rankningsresultatet presenteras den 2 oktober. Michael Johansson tror att den förändrade attityden till företagsklimatet till viss del beror på allt positivt som sker i Lysekils kommun.

- Jag skulle säga att både företagare och allmänhet ser den spännande utveckling som sker i Lysekils kommun och att det bidrar till en mer positiv attityd i enkätundersökningen, avslutar Michael.

Läs gärna mer om Svenskt näringslivs undersökning på organisationens webbplats.