E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Servicemätningen Löpande insikt

Foto på familj som umgås i en park.

Glädjande resultat för Lysekils kommun i servicemätningen Löpande insikt.

Lysekils kommun arbetar ständigt med att förbättra den kommunala servicen, såväl till allmänhet som till näringsliv.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet kännetecknas av öppenhet och dialog. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder servicemätningen Löpande Insikt
som Lysekils kommun har valt att använda sig av.

Undersökningen vänder sig till privatpersoner, företagare, offentliga verksamheter samt ideella föreningar som har haft ett myndighetsärende hos kommunen.

Mätning görs inom följande myndighetsområden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

Positiva kontakter

Resultatet för 2017 visar att Lysekils kommun hamnar på en delad 49:e plats av de 159 kommuner som deltog i mätningen.

Varje myndighetsområde mäts och får ett resultat. När dessa läggs ihop får man ett Nöjd-Kund-index som kallas NKI Total. Lysekils kommuns resultat för NKI Total är 75, vilket är ett mycket bra resultat som placerar kommunen på en tredje plats bland de deltagande kommunerna i Fyrbodal.

Högst resultat får Lysekils kommun inom områdena bemötande och kompetens, de områden som får lägst betyg är information och tillgänglighet

Resultatet kan jämföras med mätningen 2012 där Lysekils kommuns NKI Total var 64.

- Vi är väldigt glada åt det positiva resultatet och att allmänheten, våra företagare och andra är nöjda med de kontakter de haft med oss. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Rapporten i sin helhet finns på SKL:s webbplats: