Translate site

Translate

Meny

Samverkan för ökad innovationsförmåga

Foto på deltagare vid mötet på företagsarenan i Lysekil.

Fokus på en positiv framtidsutveckling när kommuner och organisationer samlades på Lysekils företagsarena.

I mitten av april samlades representanter från Bengtsfors kommun, Dals Ed kommun, Åmåls kommun och Lysekils kommun på företagsarenan i Norra Hamnen. Kommunerna träffade representanter från Nyföretagarcentrum och projektet Framtidsentreprenörerna.

Mötet var en del av samverkan för att öka innovationsförmågan hos företag i området. I Lysekils kommun ingår näringslivsutvecklare Jan-Erik Larsson, integrationsstrateg Sanna Lannesjö och samhällsguide Rami Tobji.

Nya aktiviteter och arbetsmetoder

Målet är att hitta nya aktiviteter och arbetsmetoder för att samverka med offentliga aktörer, som till exempel Almi, så att både företagare och nyanlända blir delaktiga.

Som inledning på mötet fick deltagarna information av ordförande för Lysekils Företagsarena, Ulf Bertilsson. Ulf berättade om Näringslivscentrums fokus på en positiv framtida utveckling i Lysekils kommun.

Näringslivscentrum i Lysekil

Näringslivscentrum är en ideell förening som drivs direkt av företag, Företagarna i Lysekil och Lysekils kommun. Lysekils kommuns politiska ledning har fastställt en vision och ett program som underlag för det gemensamma arbetet.

Näringslivscentrums fokusområden är positiva attityder, samverkan mellan företag, samverkan mellan kommun och näringsliv, HR- grupp, skola och näringsliv samt infrastruktur.