Meny

Hur får vi mer trafik till våra hamnar?

Foto på gästhamn.

Inbjudan till workshop tisdagen den 6 februari i Strömstad.

Tisdagen den 6 februari klockan 12.00-16.30 bjuder projekt Maritim Utveckling i Bohuslän
in till workshop ombord på M/S Vesleö i Strömstad.

Seminariet är för dig som bedriver kustsjöfart med passagerare och gods, som arbetar som hamnansvarig samt för kommunala näringslivsutvecklare och övriga intressenter
inom området.

Lär känna branschkollegor

Kommunerna i norra Bohuslän har i projekt Maritim Utveckling i Bohuslän satsat på att se
över våra hamnar och tilläggsplatser för att kunna möta framtiden väl förberedda. För detta arbete bjuder vi in till en första workshop kring kommande utmaningar för vår kustsjöfart och våra hamnar.

Eftermiddagen inleds med en mingellunch ombord på M/S Vesleö i Strömstad och bjuder bland annat på föreläsningar kring utveckling av vår hamnverksamhet. Du får också
möjlighet att lära känna branschkollegor och diskutera möjliga vägar mot ökad trafik i våra hamnar i norra Bohuslän.

På programmet

  • Projektinformation
  • Kort presentation om projekt Maritim Utveckling i Bohuslän och Tillväxt Norra Bohuslän.
  • Fredrik Karlsson från Sjöfartsverket berättar om rapporten Analys av utvecklingspotentialen för Inlands- och kustsjöfart i Sverige som tagits fram på uppdrag av regeringen.
  • Joachim Glassell från Maritimt Forum för en dialog kring hur man kan arbeta mer strukturerat för att få ökad trafik till våra hamnar.
  • Patrik Benrick från Trafikverket lyfter fråge ställningar som ”Hur ser hamnsverige ut idag?” och ”Vad kan hamnarna göra för att stimulera till  mer trafik?” samt visar på goda exempel

Gör din anmälan senast den 1 februari

Senast den 1 februari vill vi ha din anmälan – använd länken nedan:

Praktisk information

M/S Vesleö ligger i norra hamnen i Strömstad. Det finns parkering i anslutning till hamnen. Maritim Utveckling i Bohuslän bjuder på lunch och fika.

Om du har några frågor kontakta gärna delprojektledare Ingela Skärström på ingela.skarstrom@lysekil.se eller 070 - 581 57 23.

Varmt välkommen!

Om Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän

Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän skapar förutsättningar för små och medelstora företag att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft.