Meny

Dela sidan på sociala medier

Tillsammans för ett mer positivt företagsklimat

Fotomontage med uppsträckta armar mot inmonterade pratbubblor i olika färger.

Ambassadörskap och gemensamma åtgärder ska förändra attityderna kring företagsklimatet.

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje höst en attitydundersökning kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen resulterar bland annat i den årliga kommunrankningen som nu är färdig.

Lysekils kommun placerar sig på plats 284 vilket är ungefär samma resultat jämfört med förra höstens resultat då Lysekil hamnade på plats 283.

Bäst betyg får Lysekils kommun inom områdena ”Skolans attityder till företagande”, ”konkurrens från kommunens verksamheter” och ¨”Tele- och IT-nät”. De områden som får lägst betyg är: ”Vägnät, tåg och flyg”, ”Upphandling” samt ”Dialog med kommunledningen”.

Flera olika delar

Företagsklimatet består av flera olika delar och påverkas av både företagare, branschorganisationer, kommunal ärendehantering, politiker och invånare.

Lysekils kommun mäter löpande företagsklimatet där Svenskt Näringslivs attitydundersökning är en del. En annan mätning är Sveriges kommuner och landstings serviceundersökning Insikt.
Insikt mäter upplevelsen hos de företagare som haft kontakt med kommunen inom myndighetsområdena brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd och bygglov.

Lysekils kommun ingår också i Näringslivets regelnämnds undersökningar som mäter olika ärendeslag och gör jämförelser mellan kommuner.

- Vi får bra resultat när det gäller serviceundersökningen Insikt och ligger runt genomsnittet i NNR:s mätningar. Tråkigt nog ligger vi i bottenskiktet när det gäller Svenskt Näringslivs attitydundersökning, säger Michael Johansson, chef för avdelningen för Hållbar utveckling i Lysekils kommun.

Gemensamt arbete

För att skapa ett mer positivt företagsklimat krävs gemensamma insatser och gott ambassadörskap. Tjänstemän och politiker kommer att arbeta tillsammans med organisationerna Näringslivscentrum, Företagarna och Fastighetsägarna.

- Vi har en bra dialog och är överens om att förändrade attityder kring företagsklimatet är den högst prioriterade gemensamma frågan, säger Michael Johansson.

Flera aktiviteter pågår redan och Lysekils kommun driver tillsammans med Näringslivscentrum projekten företagsarena och medflyttarservice.

Ett nytt näringslivsprogram, tydligare information om aktiviteter och förändrade kommunikationsrutiner vid kommunal upphandling, står också på utvecklingslistan.

Mer om attitydundersökningen

Organisationen Svenskt Näringsliv undersöker årligen attityderna kring företagsklimatet i Sveriges kommuner. Baserat på undersökningen skapas en kommunrankning som presenteras varje höst.

Cirka 200 av Lysekils kommuns drygt 1000 företag har fått möjlighet att delta i årets undersökning. Av de cirka 200 tillfrågade har runt 90 företagare svarat.

På webbplatsen för Svenskt Näringsliv kan du ta del av undersökningen och läsa mer om företagsklimat.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Michael Johansson, Avdelningschef för Hållbar utveckling 0523-61 31 50

Jan-Erik Larsson, Näringslivsutvecklare, Hållbar utveckling 0523-61 31 66 

Ulf Bertilsson, Ordförande, Näringslivscentrum 0705-60 45 61

Relaterade länkar: