Meny

Dela sidan på sociala medier

Testsite Skagerrak – en del av Maritima Lysekil

Foto på stormande vågor

Planeringsprojekt som ska utveckla havsbaserade testområden startas upp.

Ett av Lysekils kommuns utvecklingsområden är arbetet med Maritima Lysekil med målsättningen att Lysekil ska vara ledande inom maritima näringar.

En av pusselbitarna i Maritima Lysekil är Testsite Skagerrak med potential att bli ett havsbaserat test och demonstrationsområde i vattnen utanför Lysekil och Orust. Testsite Skagerrak omfattar flera olika testzoner med varierande djup, bottenförhållanden och strömhastighet.

Försöksverksamhet pågår

Med finansiering från Vinnova har nu planeringsfasen startats. Forskningsinstitutet RISE samordnar arbetet och förutom Lysekils kommun så deltar Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Bohuslän Marin Energi och Orust kommun i projektgruppen.

Till planeringsfasen har en referensgrupp med medlemmar från SIGMA Energy & Marine AB, DHI Sverige AB, Innovatum, Marin Biogas AB, SeaTwirl AB och KTH knutits.

Behovet av tester och demonstrationer i havet finns inom både tekniska och biologiska system.
Det gäller inte minst för prototyper i tidiga skeden där det är viktigt att testa saker i mildare klimat och i mindre skala än vad som är möjligt på andra marina testsiter i Europa.

Redan idag pågår försöksverksamhet utanför Bohuskusten där en ökad samordning av
faciliteter kan underlätta för både företag och forskning.

Dialog med företag och forskare

Projektet kommer bland annat att identifiera och analysera behovet av infrastruktur,
tillstånd och samarbetsbehov med andra testsiter i Europa. Projektet kommer också att föra dialoger med företag och forskare om konkreta test- och demoprojekt.

Planeringsfasen avslutas i mars 2018 och därefter tar projekteringsfasen vid.

Mer information

För mer information eller dialog om konkreta testbehov, kontakta Anne Gunnäs, samordnare inom maritima Lysekil, anne.gunnas@lysekil.se.

Om Vinnova och RISE

Verket för innovationssystem (Vinnova) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Myndigheten har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

RISE Research Institutes of Sweden är ett nätverk av teknikinriktade forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle. Instituten i RISE ägnar sig åt industriforskning och innovation.