Meny

Dela sidan på sociala medier

Platser att hyra för matvagnar

Inspirations-illustration över hur mattorget i Lysekil skulle kunna se ut.

Uppdaterad information: Areas to rent for food trucks / Tre uppställningsplatser på Anderssons kaj i Lysekil.

Under perioden 20 maj-30 september 2018 kommer Lysekils kommun att erbjuda tre platser för uppställning av matvagnar på ett avgränsat område på Anderssons kaj som framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Skapa trivsamt mattorg

Kommunens avsikt är att med enkla fysiska arrangemang utforma ett trivsamt ”mattorg” omgivet av tre matvagnar med olika matutbud. På ”mattorget” finns även möjlighet att ställa ut två cafébord och fyra stolar (alternativt tre ståbord) för respektive matvagn. Avsikten är att ”mattorget” ska vara ett komplement till det befintliga matutbudet och bidra till att öka stadens attraktivitet. Verksamheten är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas under hösten 2017. Syftet är att bredda och komplettera det befintliga utbudet för att skapa ökad attraktion i centrum.

Praktisk information

Vagnarna får stå uppställda mellan klockan 09.00-24.00 dagligen. Under övrig tid ska platsen vara avstädad och fri från utrustning och anordningar. Observera att kostnader för polistillstånd, tillsyn av livsmedelshantering och andra eventuella tillstånd för att uppfylla villkoren för överenskommelsen tillkommer. Hyra för en plats är 10 000 SEK för säsongen 20 maj-30 september 2017. Kortare hyresperioder kan diskuteras vid intresse.

Överenskommelsen om försäljningsplatsen och de fullständiga villkoren för platserna framgår i bilaga 2.

Bedömning av intresseanmälningar

De inkomna intresseanmälningarna kommer att bedömas utifrån:

  • Att verksamheten uppfyller villkoren för matvagn (foodtruck), se bilaga 2.
  • Företagets presenterade affärsplan och ekonomiska förutsättningar.
  • Det presenterade matkonceptet. Kommunens avsikt är att utbudet på ”mattorget” ska vara ett komplement till stadens befintliga utbud.
  • Hur man tänker utforma den tillgängliga ytan på mattorget.
  • Planerad omfattning på verksamheten (hur många dagar per vecka och för vilken period man avser att ha matvagnen placerad på den upplåtna platsen).