Meny

Dela sidan på sociala medier

Grundkurs i livsmedelshygien

Heldagsutbildning den 8 mars 2017

Hushållningssällskapet Väst anordnar en heldagsutbildning i Vara den 8 mars 2017. "Grundskurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare och landsbygdsföretag.

Målgrupp: Småskaliga livsmedelsförädlare från olika branscher (till exempel gårdsmejerier, slakteri/ styckning/chark, frukt- och bärförädling, bageri, honung med flera). I första hand företagare och anställda, som är i uppstartsskedet eller som ska utöka sin verksamhet men även övriga landsbygdsföretagare med koppling till livsmedel.

Utbildningen ger grundläggande och ökade kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet samt vilka krav som ställs på en livsmedelsproducent för att utveckla, sälja eller förädla olika råvaror och produkter. Dagen ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper att hitta som berör det egna företagets verksamhetsområde för att kunna utveckla och sälja produkter eller tjänster enligt lagstiftningens krav.