Meny

Dela sidan på sociala medier

Näringslivsdialog hos ett av kommunens äldsta företag

Smörjgrop på Lysekilsposten

Vi besöker Lysekilsposten

Ahlbin Gustafsson hälsade delar av kommunledningen och styrelsen i Näringslivscentrum välkomna till Lysekilsposten, som är ett dotterbolag till Lysekils Nya Tryckeriaktiebolag - ett av Lysekils äldsta aktiva företag. Fösta tidningen gavs ut den 2 februari 1905 och företaget fyller inom kort 112 år!

1932 flyttade man in i de nuvarande lokalerna i det så kallade Laurinhuset. Upptakten till detta var att Laurin, som hade haft ca 400 anställda, hamnat i ekonomiska trångmål till följd av att det hade kommit nya, modernare, alternativ till tändkulemotorerna som Laurin byggde och lokalen skulle säljas.

Lysekilsposten är i dag, med svenska mått, en unik tidning. Man äger sin egen fastighet och har all verksamhet samlat under ett tak, inklusive det egna tryckeriet. Man har inga stora externa ägare och formatet på tidningen är i fullformat till skillnad från alla andra dagstidningar som trycks i det mindre tabloidformatet. Men det som kanske är mest unikt är att man trycker tidningen efter lunch och delar ut tidningen på eftermiddagen vilket gör att man mycket snabbt kan nå ut med aktuella nyheter.

Till sin hjälp har man ett fyrtiotal ungdomar som ser till att lokala prenumeranter får tidningen i sin brevlåda. Till de prenumeranter som bor längre bort i Sverige används ett distributionsbolag. Läsare i andra världsdelar får digitala tidningar. Den digitala lösningen är i dagsläget en pdf-lösning men man håller som bäst på att titta på ett nytt digitalt format. Totalt har man i dag en upplaga på ca 2 500 tidningar och man ger ut tidningen 4 dagar i veckan.Det är inte utan viss stolthet som Ahlbin berättar att man de senaste nio månaderna gått mot strömmen och faktiskt ökat sin upplaga med 2.9 %.

På Lysekilsposten finns i dag 12 personer anställda varav ungefär hälften jobbar på redaktionen, andra jobbar till exempel men den grafiska produktionen, annons och distribution. Man har två stora utmaningar: säkerställa att annonsintäkterna inte minskar och hitta en lösning där man kan erbjuda en digital lösning som man faktiskt kan ta betalt för. Det har blivit allt vanligare att nyheter på nätet är gratis och det kan fungera för stora reklamfinansierade aktörer men inte för mindre.

Ahlbin ser en fara i ”gratisnyheter”, det blir så viktigt att man blir först med att få ut en nyhet att man inte tar sig tid att källgranska och nyhetsvärdera. För Lysekilsposten är detta en mycket viktig uppgift, Ahlbin vill att Lysekilspostens läsare skall kunna känna sig trygga i att det som står i tidningen stämmer, inte minst med tanke på att det i sociala medier förekommer så mycket felaktigheter och spekulation.

På frågan om hur Ahlbin upplever företagsklimatet i kommunen svarar han att han tycker att företagsklimatet är bra. Han säger att han väl bekant med ryktet/uppfattningen om att det inte är ett bra företagsklimat. Han tror att denna uppfattning mycket bottnar i politiskt käbbel och pajkastning samt avsaknad av långsiktigt partiöverskridande samarbete som skulle främja och snabba på utvecklingen i kommunen.

Vi tackar Ahlbin och Lysekilsposten för att vi fick besöka er och önskar lycka till med de kommande 110 åren!