Meny

Dela sidan på sociala medier

Ny organisation kommunstyrelseförvaltningen

Från och med den 1 januari ingår näringslivsfrågorna i avdelningen för hållbar utveckling.

I augusti 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om organisationsförändringar inom kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningens detaljorganisation är klar och gäller från och med den 1 januari 2017. Den största förändringen inom kommunstyrelseförvaltningen är de två nya avdelningarna ”avdelningen för verksamhetsstöd” och ”avdelningen för hållbar utveckling”.

Christian Martins, administrativ chef, är chef för avdelningen för verksamhetsstöd och Michael Johansson, tidigare näringslivschef, är chef för avdelningen för hållbar utveckling.

Näringslivsfrågorna ingår i avdelningen för hållbar utveckling

Från och med 1 januari kommer näringslivsfrågorna att ingå som en del i avdelningen för hållbar utveckling. Avdelningen har i uppdrag att leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges vision och mål utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Näringslivsutvecklaren fortsätter att fungera som kommunens företagslots och finns givetvis tillgänglig även efter nyår med samma kontaktuppgifter som tidigare.

Näringslivsutvecklare - företagslots
Kristina von Schenck Johansson
kristina.schenck@lysekil.se
0523-613149

Mer information

Samhällsbyggnadsförvaltningens detaljorganisation beräknas bli klar under mars eller april 2017. Bakgrunden till tidsförskjutningen är att förvaltningen håller på att definiera sitt uppdrag och sina förutsättningar.

Läs gärna mer om organisationsförändringarna i den tjänsteskrivelse som ligger till grund för beslutet.