Meny

Dela sidan på sociala medier

Kristineberg och Tjärnö bör finnas kvar

Båda fältstationerna bör finnas kvar enligt utredaren

Musslor

Fältstationerna Tjärnö och Kristineberg bör båda finnas kvar, enligt utredaren Axel Wenblad som nu presenterat huvuddragen i den rapport om samordning av de marina fältstationerna vid Naturvetenskapliga fakulteten som ska redovias för rektor senast den 15 februari 2017.

Tisdagen den 6 december presenterade Axel Wenblad huvuddragen i den kommande rapporten. Utgångspunkten var utredaren Jens Oddershedes rapport från i somras om Naturvetenskapliga fakulteten framtid. Jens Oddershedes slutsats var att det räcker med en marin fältstation.

− Men när jag nu utrett det hela grundligt ser jag att det inte är så enkelt, sade Axel Wenblad på mötet.

Han anser att det finns stora kvaliteter på båda stationerna.

− Att lägga ner en station känns som slöseri med resurser. Tjärnö är central för institutionen för marina vetenskaper. Kristineberg fyller snart 140 år och har egna kvaliteter i form av historia, rykte och infrastruktur.

Däremot är han tveksam till Lovéncentrets framtid och tycker att Kristineberg och Tjärnö är starkare varumärken var för sig.

Fältstationer med kvaliteter

Fältstationerna är en resurs för hela Göteborgs universitet understryker Axel Wenblad. Alla är välkomna. Han nämner vattenbruksforkning och nyinrättade Centrum för hav och samhälle som exempel.

Kristinebergs framtid ser Axel Wenblad som infrastruktur för flera stora forskningsorganisationer, där Göteborgs universitet är en, och han framhåller att han lagt ner stor möda på att hitta och föra samtal med fyra intressanta samarbetspartner; IVL Svenska Miljöinstitutet, SP, KTH och Chalmers.

− Totalt rör det sig till att böra med om 10-15 personer ytterligare på Kristineberg. IVL finns redan där och vill öka från tre till sju personer. SP, som upphör och snart går upp i RISE (Research Institutes of Sweden) har mycket marint, Chalmers intresse är nu förankrat och KTH vill öka sitt engagemang.

Axel Wenblad poängterar att det inte är fråga om ett forskarhotell utan fem intressenter med hav som forskningsfokus

− Jag kan tänka mig fler, men detta är kärntruppen. Även kommunerna Strömstad och Lysekil är intresserade av att öka sitt engagemang.

Ett forskningsfartyg behövs

Förutom fältstationerna på Tjärnö och Kristineberg har Axel Wenblad även undersökt förutsättningarna för det nya fartyget.

−Fartyget är beställt och ska snart levereras. Ska man bli världsledande behövs ett fartyg, men det måste användas och jag är besviken på engagemanget för detta. Det är hög tid att på allvar börja sälja in fartyget och medel måste skjutas till på något sätt.

Utredaren Axel Wenblad har tidigare bland annat varit generaldirektör vid Fiskeriverket och statlig utredare av havsplanering och numera ordförande i WWF Sverige. År 2014 utsågs han till hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Källa: Göteborgs Universitets webplats