Meny

Dela sidan på sociala medier

Besök hos en zoologisk konservator

Stafettpinnen gav oss möjligheten att besöka en zoologisk konservator

Konservator Roger Carlsson

Det finns mellan 15 och 20 zoologiska konservatorer i Sverige och en av dem är verksam i Lysekils kommun. Han heter Roger Carlsson. Han bor och har sin verksamhet på gården Fjäll, mellan Hallinden och Gläborg. Roger är den femte generationen som bor på gården. Bostadshuset, som nu håller på att återställas till den äldre byggnadsstilen, är byggt någon gång under 1800-talets första del.

Som tolvåring hittade Roger en död fågel nere vid Gullmarsfjorden. Han hade sett monterade fåglar i skolan och ville få denna fågel monterad, och med lite påtryckningar gick föräldrarna med på detta. Uppdraget gick till Johan Börjesson-Eld i Fågelviken, som även var konstnär, skulptör och smed. Johan Börjesson-Eld blev Rogers läromästare och mentor. Roger lär oss att det heter monterade djur, inte uppstoppade som man sa förr.

Efter skoltiden i Lysekil utbildade sig Roger till lärare i Växjö. Hans stora naturintresse gjorde att han blev vice ordförande i naturskyddsföreningen där. Dåvarande landshövding Britt Mogård fick upp ögonen för Roger och gav honom uppdrag att arbeta som projektledare för olika miljö- och samhällsbyggnadsprojekt på Länsstyrelsen.

Roger Carlsson startade, i samarbete med bland andra Stefan Edman, Miljöresurs Linné. Det var en samverkansorganisation mellan myndigheter, kommuner, högskolor, universitet, företag och organisationer i flera län. Som mest med över 200 medlemmar som tillsammans arbetade för en miljödriven utveckling. Roger arbetade som VD i företaget i nio år.

Därefter har Roger varit projektledare för Leader samt egen företagare.

För två år sedan bestämde Roger sig för att återvända till Hallinden och börja arbeta som konservator. Han har under alla år haft det som en fritidssysselsättning. Det finns inga utbildningar i yrket och tyvärr har Roger fullt upp så han hinner inte lära upp någon heller. Det är ett krångligt regelverk som verksamheten lyder under, både länsstyrelsen och jordbruksverket är tillsynsmyndigheter.

På väggarna runt omkring oss finns monterade jakttroféer av många arter från hela världen.

Roger berättar att det är en lång process med monteringen, den sker i många olika steg och drar därför ut på tiden. Cirka ett år tar en montering i snitt.

Roger får uppdrag från alla tänkbara håll, naturum, museer, skolor, hotell, reklamföretag, jägare och naturligtvis vanliga människor som råkar ut för att domherren flyger mot rutan vid fågelbordet.

Stafettpinnen skickar Roger vidare till Johan Gustafsson, Skarstad, med frågan:
- När köper du en fullstor grävmaskin?

Roger pratar varmt om värdet av att värna de vackra omgivningarna kring Hallinden, som Roger kallar ”den vackra entrén till Lysekil”. Vi kan inte annat än hålla med.

Vi tackar för kaffet och en mycket intressant pratstund.