Meny

Dela sidan på sociala medier

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i kommunerna

Lysekils kommun tappar fyra placeringar

Septemberhav

Lysekils kommun tappar fyra placeringar och hamnar på plats 283 av 290.

De tre enkätfrågor Lysekil får bäst betyg på är:

  1. ”Företagande” - plats 124
  2. ”Medias attityder till företagande” - plats 132
  3. ”Skolans attityder till företagande” - plats 138

De tre enkätfrågorna Lysekil får sämst på är:

  1. ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” – plats 286
  2. ”Sammanfattande omdöme” – plats 279
  3. ”Tillämpning av lagar och regler” och ”Service till företag” - delar plats 277

Lysekils kommun är självklart inte nöjd med placeringen och resultatet skall nu analyseras. Beslut om två konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet har redan bestämts:

  • Lysekils kommun skall genomföra en utbildningsinsats tillsammans med organisationen ”Företagarna” vid namn Samspelet. Under denna utbildning möts politiker, tjänstemän och företagare för att skapa förståelse för varandras roller.
  • Från och med årsskiftet kommer Lysekils kommun att delta i Sveriges kommuners och landstings servicemätning ”Insikt”. Insikt mäter hur de företagare som haft kontakt med kommunen inom en rad olika ärende upplever bland annat bemötande, handläggning och information vilket ger en direkt feedback.

Utöver detta har det beslutats om en ny styr- och ledningsmodell som nu håller på att implementeras. Ett av målen med denna är att få en ökad tydlighet i roller och vilka uppdrag som skall prioriteras.