Meny

Dela sidan på sociala medier

Skaftö Öråd först i kommunen med att prova BID

BID, Business Improvement District är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor.

Grundsund

En solig sommardag i juli träffade jag Roger Siverbrant, aktiv i Skaftö Öråds näringslivsgrupp och projektledare för Pre BID Skaftö. Slutrapporten för Pre BID Skaftö är nyligen färdig och efter att ha läst den blev jag nyfiken på hur man jobbar vidare med de förslag som man presenterar i rapporten.

BID, Business Improvement District är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Den tillämpas framgångsrikt vid utveckling av stadsdelar och stadskärnor där parter från privat och offentlig sektor samverkar inom ett geografiskt definierat område. Målet är att utveckla en trygg och attraktiv stadskärna eller stadsdel som attraherar nya etableringar och stimulerar handelsutveckling.

Där BID har etablerats har drivkraften varit att lösa ett problem, i New York saknade det offentliga medel att upprätthålla service och säkerhet, i Skottland behövde stadskärnor och lokalsamhällen revitaliseras, i Johannesburg fanns stora problem med kriminalitet.

Idag finns ca 1400 BIDs runt om i världen och metoden är spridd i alla världsdelar. Samverkan och finansiering regleras genom lagstiftning. I vissa länder finansieras samverkan av handeln, i andra av fastighetsägarna men gemensamt är att kommunen har ett stort inflytande.

En av slutsatserna i rapporten är att en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla näringslivet på Skaftö är att få industriområdet Grönskult färdigt för att kunna tas i anspråk. Det finns en grupp företag som är beredda att köpa marken av kommunen genom att bilda ett gemensamt bolag, och Roger har stora förhoppningar om att marken skall kunna tas i anspråk under hösten 2016. Det hänger på hur man kan komma fram till en vettig ekonomisk lösning på VA anslutningen till området, och där det har varit många möten med kommunen och med det kommunala bolaget LEVA.

Ett annat projekt där det finns en projektgrupp är Islandsbergskanalen, dvs en uppmuddring av det som en gång var en ett farbart sund mellan Skallhavet och Värbofjorden. Detta sund delade förr Islandsberg och Skaftölandet från varandra. Fram till 1700-talet var detta sund farbart men till slut gjorde landhöjningen denna sjöfart omöjlig. Fortfarande har sundet stor betydelse för avvattningen av de kringliggande områdena och det är fortfarande ett sund för saltvatten. Inom Skaftö Öråd har idén väckts att kanalisera detta sund och alltså åter göra det farbart för båtar av den storlek som kan passera genom Grundsunds kanal. En kanal här skulle skapa en väl skyddad inre farled innanför Islandsberg och därmed vara mycket värdefull både för lokalbefolkningen och för turismen i området.

De tredje projektet man vill jobba vidare med är att utveckla besöksnäringen. Det vill man göra genom att utnyttja ”Saltön” effekten, dvs det stora intresset för inspelningsplatsen av filmatiseringarna av Viveka Lärns böcker om ”Saltön”. Men också genom ett utökat samarbete mellan företagen inom besöksnäringen på Skaftö. När det gäller utveckling av besöksnäringen har man haft bra stöd från Cia Säll, näringslivsenhetens turismutvecklare.

  • Men just nu är vi ju mitt inne i besökssäsongen, och det ideella arbetet med att utveckla besöksnäringen får vänta fram till senhösten, när turistsäsongen är över.

I rapporten lyfter man även fram de marina och maritima näringarna som ett tillväxtområde, och där man har haft en bra dialog och ett bra stöd i Anne Gunnäs på Näringslivsenheten. Dessa blå näringar hänger i många delar ihop med utvecklingen av besöksnäringen.

Avslutningsvis lyfter man integration som ett viktigt utvecklingsområde, och där har man satt igång ett lärlingsprojekt där två byggfirmor har erbjudit elever från gymnasiet lärlingsplatser, ett projekt som fallit väl ut, och som man borde kunna sprida till fler företag i hela kommunen. Jag informerade om att det fortfarande finns integrationsmedel på kommunen som man kan söka, men att de skall vara upparbetade innan årets slut. För 2017 får kommunen extra medel pga av de stora mängden nyanlända men de är inte öronmärkta för integration.

Kristina von Schenck Johansson

Företagslots