Meny

Dela sidan på sociala medier

Försäljning, industriområde Grönskult 2:90

Lysekils kommunstyrelse fattade den 5 september 2018 beslut om att sälja Grönskults industriområde.

Intressenter inbjuds härmed att inkomma med intresseanmälan samt en beskrivning av sina planer för området.

Lysekils kommun anser att det är viktigt att skapa goda utvecklingsmöjligheter på Skaftö och kommer därför att bedöma intresseanmälningar främst utifrån:

  • hur många arbetstillfällen som beräknas skapas
  • hur många nya eller befintliga företag som ges utvecklingsmöjligheter
  • vilken typ av verksamheter som avses bedrivas samt vilken nytta dessa skapar för såväl lokalsamhället som Lysekils kommun i stort
  • genomförandetid

Beslutet samt tjänsteskrivelse utgör underlag för försäljningen.

Kommunstyrelsens beslutPDF

TjänsteskrivelsePDF

Intresseanmälningar skickas till registrator@lysekil.se märkt LKS 2017-124 senast 2019-02-28.

Frågor besvaras av Per Garenius (samhällsbyggnadschef) och Michael Johansson (chef för avdelningen för hållbar utveckling)

per.garenius@lysekil.se telefon 0523-61 33 45

michael.johansson@lysekil.se telefon 0523-61 31 50