Translate site

Translate

Meny

Servicemätningen Löpande Insikt

Lysekils kommun arbetar ständigt med att förbättra den kommunala servicen, såväl till allmänhet som till näringsliv.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet kännetecknas av öppenhet och dialog.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder servicemätningen Löpande Insikt som Lysekils kommun valt att använda sig av. Undersökningen vänder sig till företagare, samt ideella föreningar som haft ett myndighetsärende hos kommunen.

Mätningar görs inom följande områden:

Brandskydd
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd

Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner och resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.

Lysekils kommun placerade sig på plats 67 av 173 när mätningen gjordes 2019.