Translate site

Translate

Meny

Näringslivscentrum

Näringslivscentrum i Lysekil är en ideell förening och drivs av direkt anslutna företag, Företagarna i Lysekil och Lysekils kommun.

Näringslivscentrums fokusområden är:

 • Positiva attityder
  Att medvetandegöra den positiva attitydens kraft. Det är den mentala inställningen som avgör om man lyckas eller ej.
 • Samverkan mellan företag
  Bygga broar för tillväxt.
 • Samverkan mellan kommun och näringsliv
  Främja den lokala och regionala tillväxten. "Näringslivsdialoggruppen" drivs av NLC i samverkan mellan politiker och kommunledning.
 • HR Grupp
  Ett nätverk i NLCs regi med fokus på "Medflyttarservice" vid rekrytering. Ett sätt att trygga kompetensförsörjningen i framtiden.
 • Skola och näringsliv
  Samverkan mellan skola och näringsliv. Samarbete i form av bland annat Lysekilsmässan, där elever och företagare möts.
 • Infrastruktur
  Förstärka livsnerven till Lysekil.

 

Näringslivscentrums folderPDF