Meny

Näringslivscentrum och Företagsarena Lysekil

Näringslivscentrum i Lysekil är en ideell förening och drivs av direkt anslutna företag, Företagarna i Lysekil och Lysekils kommun.

Näringslivscentrums fokusområden är:

 • Positiva attityder
  Att medvetandegöra den positiva attitydens kraft. Det är den mentala inställningen som avgör om man lyckas eller ej.
 • Samverkan mellan företag
  Bygga broar för tillväxt.
 • Samverkan mellan kommun och näringsliv
  Främja den lokala och regionala tillväxten. "Näringslivsdialoggruppen" drivs av NLC i samverkan mellan politiker och kommunledning.
 • HR Grupp
  Ett nätverk i NLCs regi med fokus på "Medflyttarservice" vid rekrytering. Ett sätt att trygga kompetensförsörjningen i framtiden.
 • Skola och näringsliv
  Samverkan mellan skola och näringsliv. Samarbete i form av bland annat Lysekilsmässan, där elever och företagare möts.
 • Infrastruktur
  Förstärka livsnerven till Lysekil.

Företagsarena Lysekil

Näringslivscentrum driver Företagsarena Lysekil, en mötesplats för företagare med företagshotell och topputrustat konferensrum att hyra.

Företagsarena Lysekil är en del av Företagsarenor Väst, ett samarbete mellan kommunerna i norra Bohuslän som ger företag tillgång till 6 företagsarenor. Läs mer om Företagsarena Lysekil och Företagsarenor Väst via länkarna nedan.